Wat is het?

Het bondgenootschap (BGN) is een open, dynamisch, thematisch netwerk van mensen die laaggeletterdheid in de regio's Oss, Uden-Veghel en Land van Cuijk willen verminderen en geletterdheid willen bevorderen.

Wie kunnen toetreden tot het bondgenootschap?

In principe iedereen met passie voor het thema en de wil om een steentje bij te dragen. Mensen werkzaam bij bedrijven, instellingen, scholen, overheden, maatschappelijke organisaties maar ook private partijen kunnen op persoonlijke titel toetreden tot het bondgenootschap. Ook bondgenoten met een specifieke inbreng of expertise zijn van harte welkom.

Wat willen we bereiken?

  • Zoveel mogelijk laaggeletterden bereiken, motiveren en stimuleren om te leren.
  • Taboe rond laaggeletterdheid doorbreken en bewustzijn en kennis over het thema vergroten.
  • Laaggeletterdheid op de (politieke) agenda krijgen en/of houden.
  • Een structurele aanpak van laaggeletterdheid in de regio bevorderen en initiatieven met elkaar delen.

Hoe doen we dat?

Per jaar organiseren we drie bijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten wisselen we kennis en ervaring uit, inspireren we elkaar en bieden we handvatten waarmee ieder in zijn eigen omgeving concreet aan de slag kan. Misschien komen we tot gemeenschappelijke acties, strategische allianties en samenwerkingsverbanden. Alles kan, afhankelijk van waar iedere bondgenoot zelf voor kiest.

Wie geven het Bondgenootschap vorm?

De drijvende krachten achter BGN zijn Harm van Zutphen (projectleider IBN), Marian Janssen (projectleider gemeenten Veghel en Bernheze, eigenaar bureau Zet een Punt…) en Karel Thönissen (directeur De Tekstgarage, educatieve software). Heb je ideeën voor de bijeenkomsten, vragen waar je een oplossing voor zoekt, wil je een bijeenkomst organiseren of is er iets anders wat je met je bondgenoten wilt delen? Geef het aan ons door!